ارتباط با فرماندار

 کار بر گرامی درصورت تمایل می توانید پیام خود را برای فرماندار بابل جناب آقای محمد تقی عباسپور ارسال نمائید

far@farmandari-babol.ir :پست الکترونیک فرماندار ویژه ی بابل

تلفن تماس فرمانداری ویژه شهرستان بابل: 3-32223601

نام:
ای‌میل:
تلفن
 
به:

 

قربانعلی ولی زاده بورا معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2908238 13262 2.213867 ITShomal.com