فراخوان جذب سرمایه گذار در شهرستان بابل (2)


http://www.farmandari-babol.ir/form%20farakhan%20sarmayegozari.pdf


بازدید: 42 نسخه چاپی
محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2799732 42 1.029297 ITShomal.com