معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی

معرفی فرمانداری

محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2873105 2475 1.210938 ITShomal.com