اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

درباره فرمانداری

درباره فرمانداری

اسامی فرمانداران شهرستان بابل از سال 1358 تا 1396 شهرستان بابل از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 17 فرماندار به خود دیده است که در این مدت سکان امور شهرستان را در دست داشتند. از مجموع 17 فرماندار شهرستان بابل، 13 نفر بومی و 4 نفر غیربومی بودند.متوسط عمر مدیریت فرمانداران شهرستان بابل در این مدت حدود 2 سال و حتی برخی کمتر از آن بوده است، که این مشکل به عنوان یک معضل مدیریتی ضربه ای مهلک در روند حرکت متوازن و اصولی امور سیاسی اجتماعی شهرستان محسوب می شود وارد می کند که انگیزه کار و فعالیت را از مسئولان وقت سلب می کند و باید برای جلوگیری از این تغییرات زود هنگام و شتابان مدیریت سیاسی اجتماعی شهرستان بابل، اقدامات اساسی و عاجل به عمل آورد تا بیش از این شاهد عقب ماندگی های بابل نباشیم. کاهش عمر مدیریتی فرمانداران لاجرم انگیزه فرمانداران مسئول را برای تلاش و پیگیری امور کاهش می دهد. به هرحال معرفی 17 فرماندار برای یک شهرستان 500 هزار نفره در مدت 38 سال پس از پیروزی انقلاب، رقم بسیار بالایی است درحالی که متوسط عمر نمایندگی مجلس برای نماینده ها حداقل 4 سال است. اسامی فرمانداران بابل به ترتیب از سال 1358؛ 1- مجید عالمیان 2- علی اکبر شهیری طبرستانی 3- محمد رضا ریحانیان 4- فیض ا... علیزاده 5- عبدالکریم بابارضا 6- علی کاویانی 7- اسماعیل مجیدی 8- حسین نیازی آذری 9- علی اکبری معلم 10- علی مصافی 11- بهمن نوری 12- مهدی نوری امیری 13- یدالله افشار مقدم 14- محمد مهدوی 15- رجب ملایی رئیسی 16- محمد تقی عباسپور 17- قربانعلی ولی زاده بورا