اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی : بازدید سرزده فرماندار بابل از کمیته امداد امام (ره)

شنبه 20 آبان 1396

بازدید سرزده فرماندار بابل از کمیته امداد امام (ره)

هم اکنون . 
بازدید سرزده ولیزاده فرماندار ویژه شهرستان بابل از اداره کمیته امدادامام خمینی (ره) وبررسی   مشکلات ارباب رجوع و پرسنل این اداره. 
20 ابان 96