اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

سایت فرمانداری : بازدید فرماندار ویژه از واحدهای تولیدی

دوشنبه 29 آبان 1396

بازدید فرماندار ویژه از واحدهای تولیدیبازدید فرماندار ویژه از واحدهای تولیدی

فرماندار بابل در بازدید از شرکت ترش مزه:
باید آرامش خاطر مدیران واحدهای تولیدی فراهم شود تا با خاطری آسوده به فعالیت خویش ادامه دهند.
باید بین مدیران ادارات مرتبط با بخش صنایع و مدیران واحدهای تولیدی ارتباطی تنگاتنگ وجود داشته باشد.
نگاه دولت آقای دکتر روحانی#حمایت از سرمایه گذار و سرمایه گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید و اشتغال است.