اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی فرمانداری بابل : جلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماری

دوشنبه 29 آبان 1396

جلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماریجلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماریجلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماریجلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماریجلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماری

به گزارش مهدی بادی کناری،مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل*جلسه کارگروه حیوانات ناقل بیماری با موضوعیت بررسی کنترل جمعیتی سگهای بدون صاحب و ولگرد و با حضور مدیران دستگاههای مربوطه در سالن جلسات این فرمانداری با ریاست معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری بابل برگزار شد.