اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی : فرماندار بابل در دیدار با مدیر عامل شرکت ایران خودرو مازندران

دوشنبه 29 آبان 1396

فرماندار بابل در دیدار با مدیر عامل شرکت ایران خودرو مازندرانفرماندار بابل در دیدار با مدیر عامل شرکت ایران خودرو مازندران

شرکت ایران خودرو بعنوان واحد تولیدی معتبر وبزرگ کشوری بایدمورد حمایت ویژه همه ادارات مرتبط قرارگیرد.

مدیران ایران خودرو  باید به فکر جذب وهدایت سرمایه گذاران در حوزه قطعه سازی در شهرستان ،افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود و مشارکت در برنامه های فرهنگی شهرستان باشند.