اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی : بازدیدفرماندار بابل از خیابان گنجی 8 ازمنطقه آسیب پذیر شهرستان

دوشنبه 29 آبان 1396

بازدیدفرماندار بابل از خیابان گنجی 8 ازمنطقه آسیب پذیر شهرستانبازدیدفرماندار بابل از خیابان گنجی 8 ازمنطقه آسیب پذیر شهرستان

بازدیدفرماندار بابل از خیابان گنجی 8 ازمنطقه آسیب پذیر شهرستان به اتفاق روسای ادارات بهزیستی ، مرکز بهداشت ، روسای شورای اسلامی شهر وشهرستان بابل ، بسیج سازندگی و فرمانده سپاه بابل

فرماندار در بازدید از خیابان گنجی 8 ضمن تشکر از اقدامات حوزه مقاومت بسیج ،دستور تشکیل جلسه ویژه باحضور کلیه دستگاههای اداری جهت رسیدگی جدی به مسایل ومشکلات منطقه مذکور را صادر کرد.