اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل : نشست مشترک مدیران آموزش و پرورش بابل با دانشکده امام صادق(ع)

سه شنبه 30 آبان 1396

نشست مشترک مدیران آموزش و پرورش بابل با دانشکده امام صادق(ع)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل صبح امروز مدیران آموزش و پرورش بابل و دانشکده امام جعفر صادق(ع) امیرکلا طی نشستی در حضور ولی زاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان به بررسی مسائل و مشکلات خویش پرداختند.