اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل : دیدار چهره به چهره فرماندار با شهروندان بابلی

سه شنبه 30 آبان 1396

دیدار چهره به چهره فرماندار با شهروندان بابلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل،صبح امروز تعداد 50 نفر از شهروندان بابلی با فرماندار،معاونین و بخشدار مرکزی بابل دیدار چهره به چهره داشته و مشکلات خویش اعم از اشتغال،بیکاری، مسائل شهری،مالی،وام و شوراها را مطرح نمودند و ولی زاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابلدستورات لازم در این زمینه  را خطاب به  کارشناسان مربوطه صادر نمودند.