اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل : بازدید سرزده فرماندارویژه شهرستان بابل از شعبه1 تامین اجتماعی

شنبه 11 آذر 1396

بازدید سرزده فرماندارویژه شهرستان بابل از شعبه1 تامین اجتماعیبازدید سرزده فرماندارویژه شهرستان بابل از شعبه1 تامین اجتماعی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل،ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان بطور سرزده از شعبه1 تامین اجتماعی شهرستان بابل بازدید نمود و در جریان چگونگی ارائه خدمات به بیمه شدگان آن شعبه قرار گرفت.

در جریان این بازدید فرماندار بابل ضمن بازدید از قسمت های مختلف و دیدار با کارکنان این شعبه با چند تن از ارباب رجوع نیز صحبت نمود و از نحوه خدمات رسانی این شعبه مطلع گردید.