اخبار کوتاه
     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.      فرماندار ویژه شهرستان بابل : : با یک راهبرد مشخص می توانیم"زباله"چیزی که به محیط زیست آسیب می رساند را به یک درآمد اقتصادی تبدیل کنیم.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان بابل : : رسیدگی به درخواست ها و حل مشکلات مردم افتخاری برای مسئولین است.      ولی زاده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : نباید وقت مدیران عرصه تولید پشت درب اتاق مدیران ادارات هدر داده شود .     فرماندار ویژه شهرستان بابل : : صبر و بردباری و پرورش فرزندان شایسته ، متعهد و متدین از ویژگی های شاخص همسران شهدا می باشد.      قربانعلی ولی زاده فرماندار ویژه شهرستان بابل، : نقش کتابخانه ها ، اهمیت اطلاعات و دانش بعنوان شاکله اصلی و مهم توسعه پایدار می باشد.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل، : برگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابل

سه شنبه 19 دی 1396

برگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابلبرگزاری کارگروه اشتغال زنان و خانواده در فرمانداری بابل


به گزارش مهدی بادی کناری،مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان بابل، کارگروه اشتغال زنان و خانواده در سالن جلسات این فرمانداری و با ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه جعفر آقاجان نتاج،معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بابل گفت: بسیاری از زنان انگیزه ورود به کسب‌وکار را دارند، اما از اطلاعات و دانش کافی در این زمینه برخوردار نیستند و به همین منظور باید مراکزی  جهت رشد ورود بانوان به بازارکسب و کار ایجاد کرد.
وی در ادامه خواستار تسهیل ورود بانوان به عرصه اقتصادی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب‌وکار و همکاری دستگاههای مرتبط درراه اندازی مرکز رشد و شتاب‌ده‌ی کسب‌وکار بانوان شد.