اخبار کوتاه
     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.      فرماندار ویژه شهرستان بابل : : با یک راهبرد مشخص می توانیم"زباله"چیزی که به محیط زیست آسیب می رساند را به یک درآمد اقتصادی تبدیل کنیم.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان بابل : : رسیدگی به درخواست ها و حل مشکلات مردم افتخاری برای مسئولین است.      ولی زاده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : نباید وقت مدیران عرصه تولید پشت درب اتاق مدیران ادارات هدر داده شود .     فرماندار ویژه شهرستان بابل : : صبر و بردباری و پرورش فرزندان شایسته ، متعهد و متدین از ویژگی های شاخص همسران شهدا می باشد.      قربانعلی ولی زاده فرماندار ویژه شهرستان بابل، : نقش کتابخانه ها ، اهمیت اطلاعات و دانش بعنوان شاکله اصلی و مهم توسعه پایدار می باشد.     ولی زاده،فرماندار ورئیس شورای ورزشی شهرستان بابل: : فرهنگ سازی وهمگانی کردن ورزش در جامعه می تواند عامل باز دارنده بسیاری ازبیماری های جسمی باشد.      فرماندار ویژه شهرستان بابل : : دهه فجر بهترین فرصت و زمان برای اثبات توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است .     فرماندار ويژه شهرستان بابل: : این حق قانونی مردم است که بتوانند با مسئولان ارتباط مستقیم داشته باشند.     فرماندار بابل: : نقش دانشگاه آزاد اسلامی در بومی‌سازی علم و دانش بی‌بدیل است.     فرماندار بابل: : اعتیاد علت است نه معلول چراکه زمینه ساز آسیب های اجتماعی در جامعه میشود.     ولی‌زاده ، فرماندار بابل: : فرهنگ نشاط و امید در جامعه باید تقویت شود.     فرماندار ويژه شهرستان بابل: : تنها راه حفظ اشتغال و رفع معضل بیکاری حمایت از کالای ایرانی است.     فرماندار بابل: : شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی ما هستند      فرماندار بابل در دیدار با خانواده مددجو: : دستگیری از محرومان از اهداف مقدس مردم در جامعه اسلامی است

آرشیو اخبار کوتاه

شناسه عنوان متن
1 فرماندار بابل در دیدار با خانواده مددجو: دستگیری از محرومان از اهداف مقدس مردم در جامعه اسلامی است
2فرماندار بابل:شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی ما هستند
3فرماندار ويژه شهرستان بابل: تنها راه حفظ اشتغال و رفع معضل بیکاری حمایت از کالای ایرانی است.
4ولی‌زاده ، فرماندار بابل:فرهنگ نشاط و امید در جامعه باید تقویت شود.
5فرماندار بابل:اعتیاد علت است نه معلول چراکه زمینه ساز آسیب های اجتماعی در جامعه میشود.
6فرماندار بابل: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در بومی‌سازی علم و دانش بی‌بدیل است.
7فرماندار ويژه شهرستان بابل: این حق قانونی مردم است که بتوانند با مسئولان ارتباط مستقیم داشته باشند.
8فرماندار ویژه شهرستان بابل : دهه فجر بهترین فرصت و زمان برای اثبات توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است .
9ولی زاده،فرماندار ورئیس شورای ورزشی شهرستان بابل: فرهنگ سازی وهمگانی کردن ورزش در جامعه می تواند عامل باز دارنده بسیاری ازبیماری های جسمی باشد.
10 قربانعلی ولی زاده فرماندار ویژه شهرستان بابل، نقش کتابخانه ها ، اهمیت اطلاعات و دانش بعنوان شاکله اصلی و مهم توسعه پایدار می باشد.
11فرماندار ویژه شهرستان بابل : صبر و بردباری و پرورش فرزندان شایسته ، متعهد و متدین از ویژگی های شاخص همسران شهدا می باشد.
12 ولی زاده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل:نباید وقت مدیران عرصه تولید پشت درب اتاق مدیران ادارات هدر داده شود .
13 ولی زاده،معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان بابل : رسیدگی به درخواست ها و حل مشکلات مردم افتخاری برای مسئولین است.
14 فرماندار ویژه شهرستان بابل :با یک راهبرد مشخص می توانیم"زباله"چیزی که به محیط زیست آسیب می رساند را به یک درآمد اقتصادی تبدیل کنیم.
15ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل:ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.
-->

پیوندهای سایت

  • وب سایت مقام رهبری
  • ریاست جمهوری
  • استانداری مازندران
  • شهرداری بابل
  • سازمان آتش نشانی بابل
  • سازمان تامین اجتماعی
  • مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری