اخبار کوتاه
     ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.

آرشیو اخبار کوتاه

شناسه عنوان متن
1ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل : 16آذر بعنوان نمادوسمبل مقاومت وایستادگی دانشجویان دربرابر استعمارغرب است.
2ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل:ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.
3ولیزاده ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: تاسیس نهاد دهیاری از بارزترین اقدامات دولت و واگذاری امور مردم به خود آنهاست.
-->

پیوندهای سایت

  • وب سایت مقام رهبری
  • ریاست جمهوری
  • استانداری مازندران
  • شهرداری بابل
  • سازمان آتش نشانی بابل
  • سازمان تامین اجتماعی
  • مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری